Dodaj komentarz

Obwieszczenie dot. Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Radziejowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi, w terminie od 15.03.2017 r. do 14.04.2017 r.

http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/109879/rewitalizacja_obwieszczenie_dot_komitetu_rewitalizacji