Dodaj komentarz

Poniżej znajduje się skan odpowiedzi sołtysa na poniższą petycję .odpowiedź

Link do artykułu z treści pisma:

https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7020,pgo-na-styczniowym-sejmiku.html

Reklamy


Dodaj komentarz

Poniżej znajduje się skan petycji części mieszkańców sołectwa Tartak Brzózki, która wpłynęła do mnie dnia 17 stycznia br.

petycja