Dodaj komentarz

Rewitalizacja – konsultacje społeczne

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/161/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE Z DNIA 05.01.2017 r. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

W dniu 27 września o godzinie 17.00 w OSP Radziejowice odbędzie się spotkanie  konsultacyjne dotyczące Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice. Konsultacje realizowane są na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19.09.2017 r. i zostaną zakończone w dniu 19.10.2017 r. W tym czasie możliwe jest składanie uwag na formularzu zgłaszania uwag.

Uchwałą nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 wyznaczone zostały obszary: zdegradowany i rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice. Na tej podstawie opracowano i przyjęto  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice. Uchwała podlegająca konsultacji wprowadza zmiany wynikające z wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM), które  dookreśliły metodologię  wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  Sposób i forma wyznaczenia terenów wymagających rewitalizacji nie powoduje istotnych zmian w zakresie samego obszaru nią objętego.

Załączniki można znaleźć po kliknięciu w poniższy link:

http://bip.radziejowice.pl/wiadomosci/10882/wiadomosc/392276/spotkanie_konsultacyjne__27092017

Reklamy


Dodaj komentarz

Piknik integracyjny

W sobotę (16.09) na Placu Sołeckim odbył się kolejny piknik integracyjny mieszkańców wsi Tartak Brzózki. Pogoda dopisała. Wszyscy przybyli bawili się wyśmienicie. Degustowano nalewki wykonane przez mieszkańców. Pieczono także kiełbasy. Oprawą muzyczną zajął się, jak zwykle, niezastąpiony DJ Andrew.  Ognisko płonęło do północy…


Dodaj komentarz

Fundusz sołecki 2018

Podczas zebrania wiejskiego naszego Sołectwa, które odbyło się 7-go września, została podjęta uchwała w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Przybyli na zebranie mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu kwoty na dalsze zagospodarowanie placu sołeckiego (zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz karuzeli na plac zabaw dla dzieci), a także na budowę zaprojektowanego oświetlenia ulicy Piaskowej i wykonanie projektów brakującego oświetlenia ulic Krętej i Brzozowej.


Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się dnia 07.09.2017 r. (czwartek).

Miejsce zebrania:
GCK „POWOZOWNIA”, Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6.

I termin zebrania: godz. 19.00 – przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa
II termin zebrania: godz. 19.15 – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu

Głównym tematem zebrania będzie przeznaczenie funduszu sołeckiego przypadającego na 2018 rok.
Prosimy o zastanowienie się na jaki(e) cel(e) chcielibyście Państwo spożytkować te środki?


Dodaj komentarz

Zaproszenie na III Piknik Integracyjny

Serdecznie zapraszamy na Piknik Integracyjny mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki, który odbędzie się dnia 16.09.2017 r. (sobota), na Placu Sołeckim. Planowany początek imprezy o godzinie 16.00.
W ramach imprezy przewidujemy  konkursy na najlepszą nalewkę i najsmaczniejszy smalec. Zapewniamy muzykę, ognisko i dobrą zabawę.
Prosimy o przyniesienie we własnym zakresie jedzenia oraz napojów.


Dodaj komentarz

Święto Chleba i Miodu

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas Święta chleba i Miodu, oraz Biegu Chełmońskiego. Jednocześnie jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w działania związane z obecnością i funkcjonowaniem naszego stoiska.

DSC_5975