Dodaj komentarz

Sprzątanie świata

Już w najbliższą sobotę (22 września), w związku z ogólnoświatową kampanią „Sprzątanie Świata”, odbędzie się kolejna akcja sprzątania naszej wsi. Spotkamy się o godzinie 12.00 na Placu Sołeckim, a następnie grupami ruszymy w teren. Wieczorem, po zakończeniu działań, zrobimy wspólne ognisko.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego włączenia się w działania na rzecz naszego wspólnego otoczenia.

Reklamy


Dodaj komentarz

Fundusz sołecki 2019

Dzisiaj odbyło się zebranie wiejskie naszego Sołectwa, podczas którego została podjęta uchwała w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Przybyli na zebranie mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu kwoty na dalsze zagospodarowanie placu sołeckiego – zakup urządzenia placu zabaw dla dzieci, na wykonanie brakującego oświetlenia ulic Krętej i Brzozowej oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych.


Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się dnia 16.09.2018 r. (niedziela).

Miejsce zebrania:
Plac Sołecki mieszkańców wsi Tartak Brzózki

I termin zebrania: godz. 17.00 – przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa
II termin zebrania: godz. 17.15 – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu

Głównym tematem zebrania będzie przeznaczenie funduszu sołeckiego przypadającego na 2019 rok.
Prosimy o zastanowienie się na jaki(e) cel(e) chcielibyście Państwo spożytkować te środki?


Dodaj komentarz

Przerwa w dostawie prądu

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne, dnia 14 września 2018 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej:

8:00 – 15:00 Stacje transformatorowe Radziejowice Letnisko 1 i 2 – Tartak Brzózki, ulice: Jałowcowa, Jodłowa, Letniskowa, Modrzewiowa, Świerkowa.