Dodaj komentarz

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie przystąpił do zapowiadanych na przełom kwietnia i maja robót porządkowych, w postaci oczyszczania nawierzchni jezdni przy krawężnikach, chodników, oraz udrażniania kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto także utwardzanie pobocza na wysokości przystanku autobusowego Hamernia, w celu poprawienia bezpieczeństwa i wygody pasażerów.

Reklamy


Dodaj komentarz

Od imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa dzieli nas już tylko tydzień. Liczymy na Państwa obecność, ładną pogodę oraz dobrą zabawę w miłym towarzystwie. Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu, oraz przekazywania fantów na loterię.


Dodaj komentarz

Zainstalowaliśmy nad zalewem Hamernia trzy beczki, które maja służyć jako kosze na śmieci. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się nakłonić osoby wypoczywające nad wodą, aby zostawiały po sobie porządek.


Dodaj komentarz

Festyn integracyjny mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki

Zapraszamy Państwa serdecznie na festyn integracyjny mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki, który odbędzie się dnia 01.05.2015 r. (piątek), na terenie parkingu przy ulicy Mszczonowskiej, znajdującego się naprzeciwko starego wjazdu do DPS w Hamerni. Planowany początek imprezy o godzinie 14.00.
W ramach festynu przewidujemy konkursy dla dzieci i dorosłych, loterię, muzykę, ognisko, grill i inne atrakcje.
Prosimy o przyniesienie we własnym zakresie produktów na grill i ognisko (np. kiełbasa, kaszanka) oraz napojów.


Dodaj komentarz

Prace związane z wykonaniem utwardzenia ul. Górnej mają być zakończone po Świętach. Również tym czasie ma się odbyć, zapowiadany od dawna, objazd dróg gminnych, którego mają dokonać członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług razem z pracownikami UG. W wyniku przeglądu mają zostać podjęte decyzje odnośnie terminów i zakresu napraw poszczególnych ulic.


Dodaj komentarz

Podziękowanie

Dzięki ofiarności i wykazaniu zrozumienia problemu przez Pana Krzysztofa Rdesta, Prezesa  Spółki EMKA S.A. z Żyrardowa, został zorganizowany wywóz śmieci zalegających nad zalewem Hamernia. Działania te przyczyniły się do poprawy ładu w naszym otoczeniu oraz zwieńczyły wiosenną akcję sprzątania wsi Tartak Brzózki. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!