Dodaj komentarz

Rozpoczęte zostały roboty interwencyjne na drogach gminnych. Obecnie dobiegają końca prace na ulicy Górnej. Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, w najbliższych dniach mają zostać wyrównane doły na ulicy Krętej. W dalszej kolejności prace będą prowadzone na ulicy Polnej.

Reklamy


Dodaj komentarz

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi, dnia 27.05.2015 r. w godzinach 8.00 – 15.00, nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do posesji położonych przy ul. Krętej (zasilanych z transformatora na Słabomierzu).


Dodaj komentarz

Zapraszamy do pomocy przy organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenie Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6, dnia 30 maja 2015 roku.

Więcej szczegółów w Biurze GCK POWOZOWNIA.
tel. 46 8563535, e-mail: biuro.powozownia@gmail.com


Dodaj komentarz

W dniu 07.04.2015 r. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, wraz z Panią Anną Urbaniak z UG, przeprowadziła przegląd dróg gminnych. Komisja ustaliła konieczność wykonania w bieżącym roku prac drogowych w poszczególnych miejscowościach. Poniżej fragment, ze sporządzonej po przeglądzie notatki służbowej, dotyczący wsi Tartak Brzózki:

1. ul. Polna:
– utwardzenie kruszywem nawierzchni gruntowej,
– dobudowa oświetlenia.
2. ul. Brzozowa:
– wytyczenie i utwardzenie drogi według właściwego przebiegu.
3. ul. Letniskowa:
– nakładka asfaltowa (inwestycja zaplanowana w budżecie).
4. ul. Kręta:
– uzupełnienie ubytków kruszywem,
– budowa oświetlenia.
5. ul. Górna:
– dokończenie utwardzenia kruszywem (inwestycja rozpoczęta w 2014 r.).


Dodaj komentarz

Obwieszczenie z dn. 11.05.2015 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice dotyczącej fragmentów wsi Słabomierz i Tartak Brzózki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice.

obwieszczenie201514