Dodaj komentarz

Misja – emisja

Ponownie zachęcamy do wypełnienia ankiet, które posłużą do stworzenia gminnego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Wypełnione ankiety można przesłać mailem lub złożyć w Urzędzie Gminy do 1 grudnia.

Poniżej znajdują się wzory ankiet do pobrania.

Ankieta_PGN_dla_mieszkancow

Ankieta_PGN_dla_przedsiebiorcow

 

Reklamy


Dodaj komentarz

Azbest

Gmina Radziejowice przystąpiła do opracowania programu utylizacji produktów zawierających azbest, który będzie realizowany w 2016 roku. Deklaracje uczestnictwa w programie można otrzymać w Urzędzie Gminy. Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie do 20.12.2015 r.


Dodaj komentarz

Na ul. Krętej rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia ulicznego. Na odcinku drogi, od wjazdu do DPS-u do skrzyżowania z ul. Mszczonowską, zostanie ustawionych dziesięć latarni ulicznych.