Dodaj komentarz

W ramach realizowanej inwestycji na ulicy Krętej zostanie dostawiona jeszcze jedna latarnia, która będzie zlokalizowana pomiędzy wjazdem do DPS-u, a posesją przy Krętej 5.

Reklamy


Dodaj komentarz

W sobotę wykonawca rozpoczął modernizację nawierzchni ulicy Letniskowej. Nakładka asfaltowa została wykonana od zjazdu z ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Leśną. Utwardzone zostaną też pobocza. Niestety jeden fragment drogi na tym odcinku nie został naprawiony. Z powodu braku dobrej woli właścicieli jednej z nieruchomości sąsiadującej z ul. Letniskową, nowa nawierzchnia nie została wykonana na odcinku około 30 mb.