Dodaj komentarz

Utylizacja opon

Urząd Gminy Radziejowice informuje, że w związku ze zgłaszanym problemem dotyczącym utylizacji zużytych opon, istnieje możliwość bezpłatnego ich odbioru przez wyspecjalizowaną firmę, w przypadku zgromadzenia 100 szt. opon samochodowych (auta osobowe i dostawcze) lub 35 szt. opon z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych. Termin i miejsce odbioru zostaną wyznaczone po oszacowaniu ilości. Mieszkańcy mogą zgłaszać sołtysowi zapotrzebowanie na utylizację wraz z podaniem ilości i rodzaju opon.
Opony przed przekazaniem do utylizacji powinny być wstępnie oczyszczone oraz powinny być bez felg/obręczy.


Dodaj komentarz

W tym tygodniu wykonawca wykonał prace związane z naprawą nawierzchni dróg w rejonie ulic: Piaskowej, Klonowej, Pięknej, Wąskiej i Letniej.
W piątek została ustawiona dodatkowa latarnia przy ul. Krętej, koło posesji nr 5.