Dodaj komentarz

Spotkanie dotyczące dofinansowania wymiany pieców

Wójt Gminy Urszula Ciężka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Radziejowice, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotłów i palenisk węglowych w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.
Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 1 lutego 2017 r., o godz. 19.30 w sali OSP Radziejowice, ul. Przemysłowa 1.

Reklamy


Dodaj komentarz

REWITALIZACJA – zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Wójt Gminy Radziejowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice na lata 2016-2026 pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Radziejowice”.

Spotkania odbędą się w terminach:

  • 01.02.2017 r. g. 18.00  – OSP Radziejowice, ul. Przemysłowa 1
  • 07.02.2017 r. g. 18.00  – OSP Korytów, ul. Główna 125
  • 08.02.2017 r. g. 18.00  – OSP Kuklówka Zarzeczna, ul. Jaktorowska 16

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane projekty działań, jakie zaplanowano do wykonania na obszarze rewitalizacji.


Dodaj komentarz

Rewitalizacja -konsultacje społeczne

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RADZIEJOWICE NA LATA 2016-2026.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi, w terminie od 25.01.2017 do 26.02.2017 r. Szczegóły w linku poniżej.

http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/10727/rewitalizacja_konsultacje_spoleczne


Dodaj komentarz

Gminny Program Utylizacji Wyrobów Zawierających Azbest

Urząd Gminy w Radziejowicach informuje iż do końca stycznia 2017 r. do tut. Urzędu można składać deklaracje uczestnictwa w Gminnym Programie Utylizacji Wyrobów Zawierających Azbest. Gmina będzie składała wniosek o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Warszawie. Maksymalna wysokość dofinansowania na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest może wynieść do 85% kosztów. Pozostałą część kosztów pokrywają właściciele nieruchomości. Deklaracje wraz z wnioskiem i załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Radziejowicach lub ze strony: http://www.radziejowice.pl  – dla mieszkańca – odpady komunalne – azbest.

http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/107134/gminny_program_utylizacji_wyrobow_zawierajacych_azbest


1 komentarz

Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór
do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Ostatecznymi odbiorcami dofinansowania mogą być  osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która  składa wniosek o dofinansowanie.
Celem  projektu jest poprawa jakości powietrza – ograniczenie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

http://radziejowice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/106845/poprawa_jakosci_powietrza_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckiego__


Dodaj komentarz

25. Finał WOŚP

Już w najbliższa niedzielę, 15-go stycznia, odbędzie się 25-ty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Tegoroczna zbiórka jest prowadzona dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Radziejowice do udziału w tym wydarzeniu. Wolontariuszy będzie można spotkać przed kościołem,  przed sklepem „Biedronka”, przy pałacu oraz w siedzibie radziejowickiego Sztabu WOŚP przy ul. Kubickiego 1 (dawna siedziba poczty).

 Siema!


Dodaj komentarz

REWITALIZACJA: Zapraszamy do Zgłaszania Działań

Mając na uwadze podjęcie przez Radę Gminy Radziejowice Uchwały Nr XXXIV/161/2017 z dnia 05.01.2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice, Urząd Gminy informuje, iż do dnia 13 stycznia 2017 r. istnieje możliwość zgłaszania propozycji działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, które powinny zostać uwzględnione w opracowywanym Programie Rewitalizacji.  Propozycje prosimy składać za pośrednictwem Formularza Zgłaszania Działań, dostępnego na stronie internetowej projektu oraz w Urzędzie Gminy bądź Formularza w wersji elektronicznej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8G78LSdy3vT63Lamfdv0KKCkfDKzeS9Mv9pfdi8-_sfzng/viewform?c=0&w=1