Dodaj komentarz

Gminny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne

Obwieszczenie – konsultacje projektu GPR

Reklamy


Dodaj komentarz

Przerwy w dostawie prądu

Rejon Energetyczny  Żyrardów  informuje, że ze  względu na przeprowadzane prace  eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości:

07 listopada 2017 w godz. 14.00 – 17.00 Tartak Brzózki (stacja transformatorowa Słabomierz)  – ul. Kręta, Tartak Brzózki nr  55

 08 listopada 2017 w godz. 8.00 – 11.00 Tartak Brzózki (stacja transformatorowa Radziejowice Letnisko 2) – ulice: Letniskowa,  Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa

08 listopada 2017 w godz. 11.00 – 14.00 Tartak Brzózki (stacja transformatorowa Radziejowice Letnisko 1) – ulice: Akacjowa, Wrzosowa

08 listopada 2017 w godz. 14.00 – 17.00 Tartak Brzózki (stacja transformatorowa Radziejowice Tartak Domki) –  ulice: Wiejska, Wrzosowa, Szeroka, Polna, Kraski, Leśny Zakątek, Klonowa, Górna, Dębowa


Dodaj komentarz

Przerwa w dostawie prądu

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że 7 listopada 2017 w godz. 14.00-17.00 ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców mieszkających przy ul. Krętej, których budynki są zasilane ze stacji transformatorowej Słabomierz.


Dodaj komentarz

Drogi

W październiku została wykonana nakładka asfaltowa w ciągu tzw. „Drogi na cegielnię”. Bariery zabezpieczające przed zjechaniem z nasypu mają się pojawić w przyszłym roku. Zostały również zasypane tłuczniem doły w ciągu ulic Górnej i Szerokiej. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Krętej ma się odbyć w najbliższym czasie.


Dodaj komentarz

Rewitalizacja – konsultacje społeczne

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/161/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE Z DNIA 05.01.2017 r. W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

W dniu 27 września o godzinie 17.00 w OSP Radziejowice odbędzie się spotkanie  konsultacyjne dotyczące Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice. Konsultacje realizowane są na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Radziejowice z dnia 19.09.2017 r. i zostaną zakończone w dniu 19.10.2017 r. W tym czasie możliwe jest składanie uwag na formularzu zgłaszania uwag.

Uchwałą nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05.01.2017 wyznaczone zostały obszary: zdegradowany i rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice. Na tej podstawie opracowano i przyjęto  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice. Uchwała podlegająca konsultacji wprowadza zmiany wynikające z wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM), które  dookreśliły metodologię  wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  Sposób i forma wyznaczenia terenów wymagających rewitalizacji nie powoduje istotnych zmian w zakresie samego obszaru nią objętego.

Załączniki można znaleźć po kliknięciu w poniższy link:

http://bip.radziejowice.pl/wiadomosci/10882/wiadomosc/392276/spotkanie_konsultacyjne__27092017