Dodaj komentarz

ul. Polna

Nawierzchnia ul. Polnej została pokryta warstwą destruktu asfaltowego.

Reklamy


Dodaj komentarz

Fundusz sołecki 2018

Kwota przypadająca dla naszego sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 to: 29.000,54 zł.
Czasu jest jeszcze sporo, ale już prosimy o zastanawianie się na jaki cel, bądź cele, chcielibyście Państwo spożytkować te środki?  Ostateczny termin przekazania przez sołtysa wójtowi wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego mija 30 września br. Decyzję podejmiemy na zebraniu wiejskim, które planowane jest w połowie września.
O szczegółach będziemy jeszcze informować.


Dodaj komentarz

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) – Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy mieszkańców Gminy Radziejowice  do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziejowice – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ankietę można pobrać z poniższego linku:

http://bip-files.idcom-web.pl/sites/47046/cms/szablony/10503/pliki/ankieta_ewidencja_zbiornikow.pdf

lub w Urzędzie Gminy.

Następnie, wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017r. w Urzędzie Gminy Radziejowice, u sołtysa swojego sołectwa lub wysłać skan na adres e-mail: urzad@radziejowice.pl


Dodaj komentarz

KOMUNIKAT

W wyniku złych warunków atmosferycznych uległa awarii linia elektroenergetyczna, co skutkuje  brakiem prądu u części odbiorców na terenie Gminy Radziejowice. Planowany przez PGE Obrót S.A. termin usunięcia awarii to 01 lipca 2017 r. godzina 23.00.

W związku z powyższym dostawa wody odbywa się w trybie awaryjnym. Do czasu uruchomienia prądu i włączenia pomp nie będą odbierane nieczystości ciekłe. Prosimy o oszczędne użytkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Urząd Gminy Radziejowice


Dodaj komentarz

Zaproszenie na piknik integracyjny

Serdecznie zapraszamy na piknik integracyjny mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki, który odbędzie się dnia 10.06.2017 r. (sobota), na Placu Sołeckim. Planowany początek imprezy o godzinie 15.00.
W ramach imprezy przewidujemy turniej piłki siatkowej i badmintona – dla dzieci i dorosłych, konkursy na najlepszą nalewkę i najsmaczniejszy smalec. Zapewniamy muzykę, ognisko i dobrą zabawę.
Zgłoszeń do poszczególnych konkursów można dokonywać wpisując się na listy w sklepach „MARS” i „U Siemiątka”, do dnia 07.06.2017 r. (środa).
Prosimy o przyniesienie we własnym zakresie jedzenia oraz napojów.