Dodaj komentarz

Przerwa w dostawie wody

Brak wody w instalacji spowodowany jest uszkodzeniem magistrali wodociągowej. Awaria jest usuwana.

Reklamy