Dodaj komentarz

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wczoraj zostały rozpoczęte roboty drogowe na ul. Krętej. Na chwilę obecną zostało dowiezione kruszywo, które zostanie w najbliższym czasie rozsypane na całą szerokość drogi i wyrównane.

Reklamy


Dodaj komentarz

Rozpoczęte zostały roboty interwencyjne na drogach gminnych. Obecnie dobiegają końca prace na ulicy Górnej. Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, w najbliższych dniach mają zostać wyrównane doły na ulicy Krętej. W dalszej kolejności prace będą prowadzone na ulicy Polnej.


Dodaj komentarz

W dniu 07.04.2015 r. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, wraz z Panią Anną Urbaniak z UG, przeprowadziła przegląd dróg gminnych. Komisja ustaliła konieczność wykonania w bieżącym roku prac drogowych w poszczególnych miejscowościach. Poniżej fragment, ze sporządzonej po przeglądzie notatki służbowej, dotyczący wsi Tartak Brzózki:

1. ul. Polna:
– utwardzenie kruszywem nawierzchni gruntowej,
– dobudowa oświetlenia.
2. ul. Brzozowa:
– wytyczenie i utwardzenie drogi według właściwego przebiegu.
3. ul. Letniskowa:
– nakładka asfaltowa (inwestycja zaplanowana w budżecie).
4. ul. Kręta:
– uzupełnienie ubytków kruszywem,
– budowa oświetlenia.
5. ul. Górna:
– dokończenie utwardzenia kruszywem (inwestycja rozpoczęta w 2014 r.).