Dodaj komentarz

Tablica sołecka, która była ustawiona przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Mszczonowską została przeniesiona obok sklepu MARS przy ul. Wiejskiej.

Reklamy


Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

Informuję Mieszkańców Sołectw: Budy Mszczonowskie, Kuranów, Zboiska oraz wszystkie zainteresowane strony, że w dniu 10 marca br. o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6 – odbędzie się spotkanie informacyjne z inwestorem „Kompleksowe Systemy Ekologiczne Sp. z o.o.” dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez hydro-separację zmieszanego strumienia odpadów i biodegradację odpadów organicznych w miejscowości Mszczonów”.

Wójt Gminy Urszula Ciężka