Dodaj komentarz

Odpowiedzi na wcześniejsze pytania można znaleźć w filmach promujących ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Misja-emisja”:

http://tnij.org/g49wwbb

http://tnij.org/7tyqi3e

http://tnij.org/g0kp8aa

http://tnij.org/pmda3ps

Reklamy


Dodaj komentarz

misja

Dlaczego niska emisja jest niebezpieczna?
Kim jest komisarz Dymski?
Jaką rolę w zatruwaniu powietrza odgrywają Dymony?
Jak może wyglądać życie mieszkańców zanieczyszczonego miasta?
Jak przekonać społeczeństwo, by przestało palić odpadami w piecach?