Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się dnia 27.02.2015 r. (piątek) w GCK „POWOZOWNIA”, Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6.

I termin zebrania: godz. 19.00 – przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa
II termin zebrania: godz. 19.15 – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu

Reklamy


Dodaj komentarz

Informacje na temat terminów zebrań będą umieszczane na blogu, tablicach sołeckich, w witrynach sklepów (ul. Wiejska i ul. Piaskowa) oraz przekazywane drogą elektroniczną, tym z Państwa, którzy będą zainteresowani taką formą (prosimy o przesłanie maila – dane adresowe w zakładce KONTAKT).


Dodaj komentarz

Zwracamy się z prośbą w sprawie terminów zebrań sołeckich. Prosimy o nadsyłanie sugestii odnośnie dni tygodnia i godzin jakie byłyby dla Państwa najbardziej dogodne.
Mając takie dane postaramy się tak wyznaczać terminy zebrań, aby mogła w nich wziąć udział jak największa ilość zainteresowanych mieszkańców.
Pierwsze zebranie planujemy zwołać w styczniu.


Dodaj komentarz

Dnia 11.12.2014 podczas zebrania sołeckiego w naszej wsi zostały wybrany Sołtys i Rada Sołecka. Gospodarzem wsi Tartak Brzózki jest obecnie Marcin Mrówczyński, natomiast w skład Rady wchodzą: Bożena Ilcewicz, Magdalena Sadurska i Natalia Sobolewska.