Dodaj komentarz

Odnawialne źródła energii

Gmina Radziejowice w partnerstwie  z pozostałymi Gminami  Powiatu Żyrardowskiego, zamierza ubiegać się  o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania  4.1 „Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń pozyskujących energię   ze źródeł odnawialnych”. Załączona Ankieta służy do określenia zapotrzebowania mieszkańców na tego typu inwestycje oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do inwestycji w OZE proszone są o czytelne oraz rzetelne wypełnienie Ankiety  i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Radziejowice (Sekretariat, ul. Kubickiego 0 96-325 Radziejowice), przesłanie na nr fax. 46 857 71 20 lub adres e-mail urzad@radziejowice.pl do dnia 01 lipca br. Ankieta dostępna jest także w siedzibie Urzędu Gminy Radziejowice.

ankieta_energia_odnawialna

ankieta_energia_odnawialna

 

 

Reklamy


Dodaj komentarz

Druga impreza integracyjna – podsumowanie

W sobotę (25.06.) odbyła się druga impreza integracyjna mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki. Mimo panującego upału i rozgrywek mistrzostw świata w piłkę nożną, mieszkańcy przybyli na festyn i stworzyli jego przyjemną atmosferę, biorąc udział w konkursach i bawiąc się we wspólnym gronie. Kolejny festyn udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu osób, które aktywnie działają na rzecz naszego Sołectwa, oraz dzięki wsparciu sponsorów. Serdecznie dziękujemy Afrodyta SPA za aprowizację, udostępnienie sprzętu i uczestnictwo. Dziękujemy również pozostałym sponsorom: EMKA SA, ZPC Flis, sklepowi „u Siemiątka” oraz Grzegorzowi Nowakowi. Wsparcia udzielił nam również Urząd Gminy Radziejowice i GCK „Powozownia”.
W dorocznym konkursie „Szmal-cyk”, na najlepszy smalec domowy, pierwsze miejsce zajęła ponownie Pani Ewa Ignaszak. Na drugim miejscu uplasowała się Pani Zofia Ziółkowska, natomiast na trzecim Pani Ewa Springer.


Dodaj komentarz

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW

W sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie Gminy Radziejowice

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli działek rekreacyjnych, którzy od tego roku uchwałami Rady Gminy zostali objęci systemem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziejowice informujemy, że w dniach:

4 LIPCA, 25 LIPCA, 16 SIERPNIA 2016r.

odbędzie się poweekendowa zbiórka odpadów z ww. nieruchomości. Odpady w workach odebranych z Urzędu Gminy należy wystawić w ww terminach od godz. 7.00. Odpady należy wystawić na drogę, po której poruszają się pojazdy ciężarowe. W tym dniu odbierane będą zarówno odpady mokre jak i suche. Prosimy o rzetelną segregację. Worki z odpadami inne, niż otrzymane w Urzędzie nie będą zabierane.


Dodaj komentarz

Program rewitalizacji Gminy Radziejowice

Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli gminie Radziejowice na długofalowe działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji. W ramach prac nad dokumentem będą ogłaszane konsultacje społeczne. Ogłoszenie o terminach, miejscach konsultacji oraz formach w jakich będą prowadzone umieszczona zostanie na stronach: www.rewitalizacja.radziejowice.pl oraz www.bip.radziejowice.pl.

Możesz mieć wpływ na rozwój Gminy Radziejowice, wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię: http://www.rewitalizacja.radziejowice.pl/ankieta/


Dodaj komentarz

Zawiadomienie o zebraniu

Sołtys i Rada Sołecka wsi Tartak Brzózki niniejszym zapraszają Państwa do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się  dnia 17.06.2016 (piątek) o godzinie 19.00, w GCK „POWOZOWNIA”  w  Radziejowicach,  przy ul. Sienkiewicza 6.
Chcemy m.in. przedstawić Państwu nowe możliwości jakie zaistniały dla naszej społeczności.


Dodaj komentarz

Festyn integracyjny – szczegóły

     Niniejszym chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na kolejny festyn integracyjny mieszkańców Sołectwa Tartak Brzózki. Tym razem bawić się będziemy w atmosferze Nocy Świętojańskiej.
W godzinach 12.00 – 14.00 planujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których będą robić wianki oraz rysować portret. Osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich pociech proszone są o wysłanie maila na adres blog.solectwo@gmail.com lub wysłanie sms-a na nr 606 768 688 do dn. 18.06.2016. W wiadomości proszę o przesłanie informacji: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon do rodzica/opiekuna.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w drugiej edycji dorocznego konkursu na najlepszy smalec domowy. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie do dnia 18.06.2016  karty zgłoszeniowej, którą można pobrać  z blogu sołeckiego lub w sklepie przy ul. Piaskowej. Dane do kontaktu – mail: ewaspringer@ymail.com lub tel. 795 536 278.
Jeżeli chcielibyście Państwo włączyć się do organizacji festynu lub macie pomysł na jego przebieg, prosimy wysłać maila na adres soltystartakbrzozki@gmail.com lub dzwonić pod numer tel. 516 576 589.
Rozpoczęcie festynu o godzinie 15.00.  Przewidujemy konkursy dla dzieci i dorosłych, muzykę, ognisko, grill i inne atrakcje.
Prosimy o przyniesienie we własnym zakresie produktów do konsumpcji.