Dodaj komentarz

Wyniki ankiety c.d.

Sprawy związane z drogami i oświetleniem nie były jedynymi jakie Państwo poruszyliście w ankiecie sołeckiej. Wiele osób dostrzega problem śmieci na opuszczonych działkach oraz w lesie – głównie w rejonie ulic Polnej i Leśnej. Zgłaszaliście Państwo również temat spalania odpadów w piecach, potrzebę montażu koszy na śmieci na terenie wsi i uregulowania kwestii wywozu śmieci z działek letniskowych. Ze spraw porządkowych pojawiał się jeszcze wątek wałęsających się psów i ich nieodpowiedzialnych właścicieli, a także zaniedbanych działek i posesji oraz terenów przed nimi.
Sporo miejsca w ankietach zajęły zagadnienia związane z czasem wolnym i rekreacją, takie jak: budowa ścieżki rowerowej Tartak Brzózki – Korytów, rewitalizacja terenu wokół Hamerni, sezonowe wykorzystanie walorów zalewu (kąpielisko/lodowisko). Duża część z Państwa widzi potrzebę zorganizowania miejsca spotkań, zabaw i integracji – placu sołeckiego. Dostrzegany jest też brak w najbliższej okolicy boiska, wolnostojących urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz placu zabaw dla najmłodszych.
Te i pozostałe sprawy omówimy wspólnie na najbliższym zebraniu sołeckim, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Reklamy


Dodaj komentarz

Wyniki ankiety

Wśród wielu tematów, jakie zostały poruszone w ankiecie sołeckiej, dużą część stanowią problemy związane z drogami oraz oświetleniem ulicznym. Poniżej znajduje się wykaz większości ze zgłoszonych przez Państwa spraw:

• ul. Wiejska – udrożnienie rowów, odpływów i studzienek; oczyszczenie chodników z narastających chwastów i naprawa uszkodzonych odcinków; budowa chodnika od przystanku Hamernia do ul. Śródleśnej; poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę bądź uzupełnienie oznakowania; wykonanie platformy do wysiadania na przystanku Hamernia w stronę Radziejowic i ustawienie wiaty na przystanku w Tartaku
• ul. Polna – naprawa drogi poprzez utwardzenie, wykonanie oświetlenia od strony ulicy Letniskowej
• ul. Kręta – wypełnienie licznych dołów w nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia; naprawa uszkodzonej bariery i fundamentu mostka
• ul. Piaskowa – wykonanie nawierzchni, oświetlenia oraz wodociągu do końca ulicy
• ul. Klonowa, ul. Letnia, ul. Piękna – wykonanie oświetlenia ulic i wodociągu
• ul. Krótka – naprawa zepsutych latarni
• ul. Magnoliowa – utwardzenie drogi
• ul. Śródleśna – ustawienie latarni na wjeździe
• ul. Letniskowa – naprawa nawierzchni
• ul. Przy Stawach – wypełnienie dołów w nawierzchni
• ul. Górna, ul. Szeroka – dokończenie utwardzenia dróg; naprawa latarni
• ul. Zaciszna – przedłużenie wodociągu
• ul. Mszczonowska – wycinka drzew w skrajni

Informacje na temat powyższych zagadnień zostały przekazane do wiadomości właściwego Referatu w Urzędzie Gminy oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.


Dodaj komentarz

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego Sołectwa do wypełnienia ankiety, która została dziś dostarczona do skrzynek pocztowych na terenie wsi. Prosimy o uwzględnienie głosu państwa dzieci. Dziękujemy.