Oświetlenie uliczne

Dodaj komentarz

Wniosek

Reklamy


Dodaj komentarz

Przerwa w dostawie prądu

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że 7 listopada 2017 w godz. 14.00-17.00 ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców mieszkających przy ul. Krętej, których budynki są zasilane ze stacji transformatorowej Słabomierz.


Dodaj komentarz

Drogi

W październiku została wykonana nakładka asfaltowa w ciągu tzw. „Drogi na cegielnię”. Bariery zabezpieczające przed zjechaniem z nasypu mają się pojawić w przyszłym roku. Zostały również zasypane tłuczniem doły w ciągu ulic Górnej i Szerokiej. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Krętej ma się odbyć w najbliższym czasie.